لکنت و تعارض بين سازمان های ذهنی

مدیر دی ۹۹ ({{ avg }})

لکنت زبان و تعارض بين سازمان های ذهنی

نظریه دیگری که در حوزه روان تحلیلی ارائه شده است مسئله تعارض و عدم تعادل بین سازمانهای ذهنی از دیدگاه فروید است. این سازمانها عبارت اند از: نهاد، خود و فرا خود.

 

نهاد چیست؟

نهاد بخشی از شخصیت است که شامل بازتاب ها و سوائق بیولوژیکی می باشد و تحت تسلط «اصول لذت» است؛ بنابراین هدف نهاد کاهش تنش و سوق دادن فرد به سوی آرامش و احساس لذت خواهد بود. در جریان زندگی سوائق و خواسته های ارضاء نشده به درون نهاد رانده میشوند و به عبارتی واپس زده می شوند. در مقابل نهاد، «خود» از «اصل واقعیت» و منطق پیروی می کند خود باعث تأخیر در بروز بازتابها از طرف نهاد می شود.

خود جهت حفظ ما در برابر خطرات و عواقب حاصله از بروز خواسته های نهاد، آن را به کنترل درمی آورد. در این میان، فرا خود به معیارهای اخلاقی و خوب و بدها که از والدین با اجتماع کسب شده و در فرد درونی شده است ارتباط دارد. فرا خود از دو بعد «وجدان» که بایدها و نبایدها را مشخص می سازد و در صورت عدول از این قوانین به سرزنش ما می پردازد و «من آرمانی» که حاوی آرزوها و اهداف مثبت ماست، تشکیل شده است.

 

استدلال گلوبر

گلوبر استدلال می کند که در اثر محرومیتها و ناکامیها تعادل بین این سازمان های ذهنی به هم می خورد و در نتیجه باعث بروز مسائل روانی می گردد. وی در مورد لکنت، عقیده دارد که در مرحله اول وقتی که کودک احساس می کند گفتار وی آن چنان که باید مورد پذیرش قرار انمی گیرد، فراخود نهاد را تحت فشار قرار می دهد. زمانی که تعادل قبلی به هم خورد، نهاد از طریق رفتار گفتاری بیرون رانده میشود و درنتیجه به لکنت کردن کودک می انجامد که راهی است برای برآوردن امیال نهاد. دکتر گیفورد نیز چنین نظری را تائید می نماید.

برچسب ها : درمان لکنت زبان لکنت

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام