تشخیص وابستگی واکنشی

مدیر شهریور ۰۰ ({{ avg }})

الف) الگوی پایداری از رفتار بازداری شده و کناره گیری هیجانی نسبت به مراقبان بزرگسال که در هر دو جلوه پیدا میکند:

1- کودک موقع ناراحتی به ندرت یا خیلی کم در صدد منبع دلداری برمی آید.

٢. کودک موقع ناراحتی به ندرت یا خیلی کم به دلداری واکنش نشان میدهد.

پ) اختلال اجتماعی و هیجانی مداوم که با دست کم دو مورد از نشانه های زیر مشخص می شود:

۱. کمترین پاسخ دهی اجتماعی و هیجانی به دیگران

۲. محدود بودن عواطف مثبت.

٣. دوره های تحریک پذیری، اندوه، یا ترس توجیه ناپذیر که حتی طی تعامل های بدون تهدید با مراقبان بزرگسال هم آشکار است.

ج) کودک الگویی از مراقبت بسیار ناکافی را تجربه کرده است که با دست کم یکی از موارد زیر مشخص می شود

۱. نادیده گرفته شدن یا محرومیت اجتماعی به شکل برآورده نشدن مداوم نیازهای هیجانی بنیادی برای دلداری تحریک، و محبت از سوی مراقبان بزرگسال.

۲. تعویض مکرر مراقبان اصلی کودک که فرصت های شکل گیری دلبستگی های پایدار را محدود می کند (برای مثال تعویض مکرر ناوالدين )

۳. پرورش یافتن در محیطهای غیرمعمول که فرصت های شکل گیری دلبستگی های انتخابی را به شدت محدود می کند (برای مثال مؤسساتی که در آنها نسبت کودکان به مراقبان بالا است).

د) گمان می رود که مراقبت موضوع ملاک ج، عامل رفتار نابسامان ملاک الف باشد (برای مثال اختلال موضوع ملاک

الف متعاقب فقدان مراقبت كافي مطرح شده در ملاک ج آغاز شده است).

ه) ملاکهای اختلال طیف اوتیسم وجود ندارند. و این اختلال پیش از سن پنج سالگی آشکار می شود. از سن کودک حداقل باید ۹ ماه باشد. مشخص کنید اگر:

پایدار است: این اختلال بیش از دوازده ماه وجود داشته است. شدت جاری را مشخص کنید شدید است: این شاخص در مواردی ذکر می شود که کودک همه نشانه های اختلال دلبستگی واکنشی را بروز می دهد و هر نشانه ای در سطح نسبتا بالایی است.

 

ویژگی های توأم مؤيد تشخیص

اختلال دلبستگی واکنشی به علت رابطه سبب شناختی مشترک با غفلت اجتماعی اغلب با تأخیرهای تحولی به ویژه تأخیر در شناخت و زبان، همراه است. سایر ویژگی های توأم عبارت اند از رفتارهای قالبی و سایر علایم نادیده انگاری شدید ( مثل سوء تغذیه یا علایم مراقبت ضعیف).

 

شیوع

شیوع اختلال دلبستگی واکنشی نامعلوم است، اما این اختلال در محیطهای درمانگاهی به ندرت دیده می شود. این اختلال در خردسالانی ظاهر می شود که قبل از سپردن سر پرستی آنان به دیگران یا سپردن به مؤسسات پرورشگاهی، به شدت نادیده گرفته شده اند. با وجود این، حتی در میان کودکانی که به شدت ناديده گرفته شده اند هم این اختلال نادر است و در کمتر از ۱۰ درصد چنین کودکانی دیده می شود.

برچسب ها : وابستگی عشق

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام