اختلال لج بازی و نافرمانی

مدیر مهر ۰۰ ({{ avg }})

اختلال لج بازی و نافرمانی

الف) الگویی از خلق خشمگین / تحریک پذیر، رفتار ستیزه جویانه / لج بازی یا کینه جویی که حداقل شش ماه دوام داشته باشد و با دست کم چهار مورد از نشانه های زیر که طی تعامل با حداقل یکی از افرادی که همشیر فرد نباشد مشخص می شود:

خلق خشمگین | تحریک پذیر

١. اغلب از کوره در می رود.

٢. اغلب حساس و زودرنج است.

٣. اغلب عصبانی و اوقات تلخ است. رفتار ستیزه جویانه / لج بازی

۴. اغلب با مظاهر قدرت، یا با بزرگسالان به خاطر کودکان و نوجوانان مشاجره می کند.

۵. اغلب به طور فعال از انجام خواسته های مظاهر قدرت با رعایت قواعد سرپیچی می کند.

6. اغلب به طور عمد دیگران را اذیت میکند.

7. اغلب دیگران را به خاطر اشتباهات یا شیطنت های خودش سرزنش میکند.

 

کینه جویی

8. به حداقل دو بار طی شش ماه گذشته کینه توزی یا غرض ورزی کرده است.

توجه: برای متمایز کردن رفتار در محدوده بهنجار از رفتار بیمارگون باید ویژگی پایداری و فراوانی این رفتارها در نظر گرفت. برای کودکان کمتر از پنج سال این رفتارها باید در بیشتر روزها به مدت حداقل شش ماه ظاه مگر اینکه به گونه دیگری تصریح شود (

ملاک الف ). برای افراد پنج ساله یا بالاتر، رفتارها باید حداقل یک با در هفته به مدت دست کم شش ماه رخ دهند، مگر اینکه به گونه دیگری تصریح شود (ملاک الف 8). اب ملاک های فراوانی در واقع نوعی راهنما برای حداقل میزان فراوانی در تعیین نشانه ها فراهم می کنند، اما عوامل دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد، مثلا آیا فراوانی و شدت رفتارها خارج از دامنه بهنجار برای سطح تحول جنس و فرهنگ فرد است یا نه؟

ب) اختلال در رفتار موجب آشفتگی فرد یا اطرافیان در محیط اجتماعی (مثل اعضای خانواده، گروه همسالان، همکاران) می شود یا بر کارکرد اجتماعی، تحصیلی، شغلی یا زمینه های مهم دیگر تأثیر منفی می گذارد.

ج) این رفتارها منحصرا طی دوره یک اختلال روان پریشی، مصرف مواد، افسردگی یا دوقطبی ظاهر نمی شوند. همچنین ملاکهای اختلال بی نظمی خلقی ایذایی را برآورده نمی کنند.

شدت جاری را مشخص کنید:

خفيف: نشانه ها فقط محدود به یک موقعیت هستند ( برای مثال در خانه، در مدرسه، در محل کار، با همسالان

متوسط: برخی از نشانه ها حداقل در دو موقعیت وجود دارند.

شدید: برخی از نشانه ها در سه موقعیت یا بیشتر وجود دارند.

 

شکل گیری و روند

اولین نشانه های اختلال لجبازی و نافرمانی معمولا طی سال های پیش دبستانی و به ندرت بعد از اوایا نوجوانی ظاهر می شوند. این اختلال غالبا مقدم بر ظهور اختلال سلوک، به ویژه اختلال سلوک از نوع باشه در دوره کودکی است. با وجود این، در بسیاری از کودکان و نوجوانانی که اختلال لجبازی و نافرمانی دارند، بعدها اختلال سلوک ظاهر نمی شود. همچنین اختلال لجبازی و نافرمانی عامل خطرساز بروز اختلال های اضطرابی و اختلال افسردگی عمده، حتی در صورت نبودن اختلال سلوک است. نشانه های سرپیچی، مشاجره و کینه جویی حامل بیشترین خطر برای اختلال سلوک هستند، درحالی که نشانه های خلق خشمگین تحریک پذیر در واقع بیشترین خطر را برای اختلال های هیجانی دارند.

جلوه های این اختلال در جریان تحول، ظاهرا پایدار است. کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال لجبازی و نافرمانی همانند بزرگسالان، در معرض خطر فزاینده تعدادی از مشکلات سازگاری از جمله رفتار ضداجتماعی، مشکلات کنترل تکانه، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی قرار دارند.

فراوانی بسیاری از رفتارهای مربوط به اختلال لجبازی و نافرمانی، طی دوره پیش دبستانی و در نوجوانی افزایش می یابد. بنابراین، قبل از تصمیم گیری درباره این که آیا این رفتارها نشانه های اختلال لجبازی و نافرمانی هستند یا نه، ارزیابی فراوانی و شدت این رفتارها طی این دوره های تحولی در مقایسه با سطوح بهنجار آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برچسب ها : اختلال لج بازی و نافرمانی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام